Posted by Buaddin Hasan

Mandiri

Daftar Penerima Pendanaan  Penelitian Mandiri Dosen Prodi Matematika Tahun 2018

NAMA PENELITIAN JUDUL
BUADDIN HASAN,M.Pd Mandiri Baris 2, Kolom 2
ENNY LISTIAWATI, S.Si.M.Pd Mandiri Baris 2, Kolom 2
RIA FAULINA, M.Si Mandiri Baris 3, Kolom 2
R RICA WIDJAYANTI, M.Pd Mandiri Baris 4, Kolom 2
ZAINUDIN,S.Si,.M.Pd Mandiri Efektifitas Pembelajaran IAD Menggunakan Modul Berbasis AL’QUr’an Pada Materi Pokok Bumi dan Tatasurya
ZAIFUL ULUM,M.Si Mandiri